Utbildning

utbildning-800x600PEM CON AB erbjuder utbildning inom så vitt skilda områden som äldreomsorgen, familjehem, konflikthantering/mobbingarbeten och samtal, samtal som sker i alla möten.

MILJÖTEKNIKER
En två dagars utbildning med förläsning och metodträning för behandlingspersonal inom vård och öppenvård. Utbildningen fokuserar på praktik och deltagarna får tillgång till konkreta och användbara verktyg. Läs här. Utvärdering från utbildning i Vasa i Finland Läs här.

För personal som t ex boendestödjare, inom äldreomsorgen, inom handikappomsorgen: ”Miljötekniker & Salutogen Omvårdnad” (Salutogenes kan översättas med Hälsa och är motsats till Patogenes – Sjukdom). Utbildningen omfattar åtta timmar. Deltagarna får vetskap om salutogent tänkande och får lära sig hur detta tänkande praktiskt kan tillämpas i omvårdnaden.Läs här.

Familjehem: en 2-dagars basutbildning arrangeras med föreläsning och metodträning där fokus ligger på reflektion, samarbete och konkreta verktyg.  Läs här

Konflikthantering/mobbingarbeten: genomgång av grundläggande teoretiskt tänkande. Fokus läggs på funktionella teorier, konkreta verktyg och olika användbara idéer samt metodträning. Utbildningen är en heldags. ”Arbetet med konflikter handlar i egentligen inte om konflikten i sig utan att kunna hantera den!”

Samtal: utbildningen är praktiskt upplagd där deltagarna får en genomgång av grundläggande teoretiskt tänkande.  Fokus läggs på funktionella teorier, konkreta verktyg och olika användbara idéer samt metodträning. Utbildningen omfattar åtta timmar.

All utbildning är basutbildning och  en uppföljning som kan bestå av någon timma till en mera planerad och strukturerade uppföljning erbjuds, efter önskemål och behov.

All utbildning är praktiskt inriktade.058