Röster om PEM CON

”Definitivt en mycket kunnig och motiverande utbildare som kan presentera sitt material på ett lättfattligt sätt”

”Möjlighet att få handledning från en person som fysiskt bor långt borta men som sitter på en enorm kunskap.”
(Handledning via Skype.)

”Lyhörd och sätter fingret på problemet med träffsäkerhet och fingertoppkänsla. Handleder den unge och oss i vårt hem, vilket är en stor fördel.”
/ Anita & LarsErik Bengtsson

”Jag/vi har fått handledning i fyra år och med den orkat gå vidare som familjehem. Vi har fått mycket stöttning och vägledning genom dessa åren och utan det hade vi inte varit där vi är idag. Vi har vuxit som familjehemsföräldrar. Utan handledningen hade vi gett upp för länge sedan. Mycket positivt att det har varit utanför socialförvaltningen team. Jag har skrattat, varit förbannad och mycket ledsen och i alla lägen har du funnits där till hjälp. Jag har även kunnat ringa och höra av mig mellan handledningen då det är ngt jag behövt ta upp direkt. Mycket nöjd och önskar fortsatt vägledning”

”Handledningen av Per Martinsson varit mycket värdefull, ja faktiskt avgörande för att vi kunnat fortsätta vårt uppdrag. För oss har Per varit både en ”livboj” och ”fyr”. Per har gett oss de rätta ”verktygen” och hjälpt oss att se klart. Per har gett oss mycket positiv respons men också hjälpt oss se nya infallsvinklar. Vi har alltid kunnat ringa till Per när vi behövt och han har också kommit om behov uppstått före planerad träff. Vi ser det som en god investering för kommuner att anlita Per som handledare.Det krävs mycket av ett familjehem idag då ofta problematiken runt de placerade barnen är komplex. Per är mycket kunnig och har stor erfarenhet av arbete med barn och ungdomar. Per är mycket lätt att ha att göra med, är punktlig och har aldrig ändrat på någon planerad tid men alltid varit villig att ändra när vi velat. Per är en person med mycket värme och humor och med ett stort hjärta för de `minsta`. Han räds heller inte ta fajten när så behövs. Vi känner stor tacksamhet till Per Martinsson som troget stått vid vår sida.”
/ Hillevi och Håkan Böckman

 

tidigare röster