Handledning

handledning-800x490Handledning tillför
Jag vill främst definiera handledning som ”en andra åsikt”. Med hjälp av handledningen reflektera vi tillsammans för att få flera perspektiv. I sammanhang där människor träffas för att diskuterar ska allas röster göras hörda.

Som jag handleder
När jag engageras som handledare träffar jag alltid personerna förutsättningslöst. Det innebär t ex att jag inte är experten utan jag är den som inte har någon direkt koppling till kollegor, chefer eller ärenden. Jag intervjuar varje deltagare för att på så sätt fylla agendan. Deltagarna bestämmer agendan för handledning. Det kan innebära ett varierande tema men det är deltagarna som bestämmer. Innehållsmässigt kan det skifta ifrån någon privat fråga, ärende/metod, gruppens behov eller annat. Sättet som jag vanligtvis använder mig av för handledningen är ”Reflekterande Arbeten”, det innebär att en (två) personer intervjuas av mig medan övriga bildar ett reflekterande team. Teamet kan då ha till uppgift att lyssna t ex efter förtjänster, på det som sägs eller det som inte sägs eller att tillföra en andra åsikt. Den eller de som intervjuas får prata ostört och blir inte avbruten. När intervjun är klar, med mina reflektioner, intervjuar jag teamet och en diskussion påbörjas. På så sätt får de intervjuade lyssna aktivt och de väljer om de vill använda sig av åsikterna eller inte. Diskussionen och reflektionerna kan ”bölja” fram och tillbaka mellan den (eller de) intervjuade och teamet tills det är klart. Jag erbjuder också tips och idéer om vad som kan göras annorlunda.

Reflektioner i halvtid; Boendestödjare i Småland, här

Handledning via Skype
Just nu pågår ett projekt med en behandlingsenhet, Puro AB i Vasa i Finland; ”Handledning över nätet”. Denna form av handledning kräver även ”fysiska” träffar. Läs om utvärderingen hittills, här .