Föreläsning

15112601

15112602

Med hjälp av lättsamma provokationer och en stor portion glimt i ögat manas lyssnarna till ett aktivt deltagande och till reflektion!

Miljötekniker
En föreläsning där deltagarna ges möjlighet till insikt i hur man kan utveckla ett gott samarbete med klienten så att dennes resurser används för att uppnå utveckling och förändring. Här

Att Handskas med KONFLIKTER 
är en föreläsning där deltagarna ges möjlighet till insikt om vad som behövs för att någon ska kunna handskas med en konflikt. Föreläsningen varar under cirka 1.5 timmar och huvudrubriken är: ”Det KAN vara knepigt att arbeta bort konflikter, de finns för att de fyller en funktion, om än dålig. Det är bättre att lära sig att handskas med dem!” Deltagarna får ta del av en del praktiska övningar under föreläsningen.

Ett bra sätt att handskas med MOBBING på
är en föreläsning som utmanar. Föreläsningen bygger på ett väl beprövat koncept (och är egentligen ett av få som verkligen kan fungera); som vänder sig till ALLA. ”Mobbing går inte att utrota”, ”Alla behöver delta” och ”Mobbing finns därför att den behövs” är några utmanande påståenden som föreläsaren bjuder på.

Emellan Curling & Bowling:
med underrubriken ”Barn utan gränser blir som hundar utan gränser – de blir galna – galna hundra skjuter man”. Åhörarna tas med på cirka 1.5 timmars resa. En resa som understundom är lättsamt provocerande, med glimten i ögat men som också innehåller mycket konkreta tips och råd. Föreläsningen vänder sig till föräldrar och barn men också till alla andra vuxna som kommer i kontakt med barn.

”Vägen till ett BREDARE leende”
är rubriken på en cirka 45 minuters föreläsning. Den handlar om coachande inslag utifrån en annorlunda ingång.

”Hur man lyckas som familjehem – kontaktfamilj – kontaktpersoner”:
Föreläsningen pågår under cirka en timme och tar sin utgångspunkt från utbildningen för familjehem. Åhörarna får en liten inblick om hur man kan lyckas.

 

Alla föreläsningar är fokuserade på att ge praktiska råd så att alla kan ”få något med sig hem.” Lyssnarna får möjlighet till att aktivt ta del av föreläsningarna genom diskussioner och ställningstagande till olika påståenden.

 

Boka tid för föreläsning via nedanstående formulär: