Ett axplock av olika uppdrag

Behandlingsuppdrag
Jag har haft uppdrag som familjebehandlare och ungdomsbehandlare i Bromölla och Hörby kommuner. Även för Resursforum i Lund, samt ett uppdrag för VoB-syd. Uppdragen har varit av skiftande karaktär, till exempel familjer med utagerande barn där idén främst handlat om gränser och om hur man kan visa barnen dem. Ungdomar med ”kriminellt beteendemönster” då temat t ex varit om vilka effekter och konsekvenser det kan bli för beteendet. Det har även inneburit att konkret åka iväg med den unge på olika studiebesök, som t ex på SIS.

Uppdrag som underkonsult
Jag har arbetat som familjebehandlare hos Davsjö vård. Som familjebehandlare har jag samtalat med föräldrar om hur man kan bemöta barn och ungdomar med AST.

Föreläsning och utbildningar
Genom åren har jag föreläst för olika föräldragrupper om ”Gränssättning”. Olika grupper av familjehemsföräldrar har fått utbildning i praktiskt förhållningssätt. Personal inom äldreomsorgen har utbildats i ett praktiskt förhållningssätt i ”Salutogen Omvårdnad”. Jag har föreläst för föräldrar och utbildat personal inom socialtjänsten i Närpes i Finland. Jag har utbildat behandlingspersonal i Vasa i Finland.

Personalhandledning
Exempelvis inom missbruksenheter i Karlskrona och Ronneby. Olika assistansbolag som Mejdej kooperativet och Snok i Kristianstad. Socialtjänsten i Karlskrona och Torsås kommuner. Kvinnojouren i Olofströms kommun. Handikappomsorgen i Olofströms kommun. Handledning via Skype med vårdpersonal i Vasa, Finland. Personalgrupper BUP i Kristianstad och Ängelholm. Vuxenpsykiatrin i Karlshamn. Äldreomsorgen i Kristianstads kommun och Karlshamns kommun. Kommunpsykiatrin i Kristianstads kommun.

Pågående uppdrag
Personalhandledning för skolsjuksköterskor i Blekinge, Boendestödjarna i Åseda, Uppvidinge kommun. Handledning via Skype för behandlingspersonal i Vasa, Finland. Handledning för familjehem; Tomelilla, Ystad, Alvesta.

Personalutveckling
HVB för ensamkommande ungdomar i Karlaskrona kommun (även utbildning och handledning), personalgrupper på SIS i Ryd, personalgrupper på Väröbruk i Varberg (som underkonsult). Vidare personalgrupp ”Hela Människan” i Stockholm, personalgrupp på ”Ungbo” i Karlskrona kommun.

Chefscoaching
Olofströms Näringsliv, BUP i Kristianstad.

Stresshantering
Personalgrupp på SIS Ryd.

Konflikthantering
Personalgrupper inom handikappomsorgen i Olofströms kommun.

Mobbingarbeten på olika skolor i Skåne och Blekinge. Arbetet har bedrivits enligt egen framtagen modell vars främsta syfte är att klarlägga och tydligt uttrycka mobbingen men också att arbeta med allas ansvar till att mobbing kan förekomma. Modellen bygger på ”allas” deltagande, elever (minst alla i klassen), klasslärare, andra involverade personer i skolan, rektor samt föräldrar; föräldramöten och föräldragrupper. Mottot för modellen är: Alla påverkas, alla påverkar – därför jobba med alla!

Bokförlaget SPAM
Ett antal utgivningar.

Utförligare C V

Tidigare röster