Coaching

Vad kan coaching tillföra er? Energi, utveckling, fokusering, effektivitet och balans.

Coaching är en etablerad metod som fått en rad olika definitioner och kommit att bedrivas på många olika sätt. De allra flesta vet att en förändring kan vara bra. De allra flesta vet också hur de ska göra för att påbörja en förändring. ”Någonting” brukar väldigt ofta komma emellan bara – därför är det bra att ha en god coach som utmanar – manar – till en förändring.

coaching-800x450

Det är INTE mängden visdomsord som gör skillnad – VERKTYGEN gör det! ”Tankens Kraft” är ett verktyg.  Läs här om hur du kommer i kontakt med verktyget.

Mitt sätt att bedriva coaching på utgår från en rad principer bland annat att alla människor kan och vill någonting. Utifrån ett synsätt som handlar om att fokusera på lösningar och uppskattningar arbetar vi tillsammans mot uppsatta mål. Coaching planeras och genomförs efter önskningar och mål.

Coaching sker vanligtvis utifrån att varje individ har egna önskemål och behov där den som blir coachad bestämmer innehållet. Jag betraktar alltid coaching som ett öppet forum där det alltid finns möjlighet till flexibla lösningar. Man kan också bestämma sig för att prata om t ex relationer, konflikter, stress, karriär, privat- och proffsliv, med mera.

Du får inte en mängd visdomsord (nätet och andra coacher sprider detta tillräckligt ändå). Du får konkreta verktyg att använda på din väg dit du vill.

Coaching kan erbjudas enligt följande:

  1. en första session där önskemål presenteras och mål kan planeras
  2. intervjuer görs för att kunna fördjupa och bekräfta mål
  3. coaching utifrån uppsatta mål
  4. uppföljning, utvärdering, avslutning

Coaching kan också bedrivas som att man pratar om det man pratar om, det vill säga om det som känns viktigast för tillfället.

Jag anser det inte som nödvändigt att en samtalsserie planeras. Jag vill däremot väldigt gärna att vi träffas tre gånger (det är det minsta), en gång för introduktion, en gång där ett jobb påbörjas (och kan avslutas) samt en gång där vi sammanfattar och avrundar.

Flexibilitet är ett av honnörsorden i mitt synsätt vilket bland annat innebär att en fortlöpande diskussion förs om utveckling och om fortsatt samtal är bra.

Jag coachar individer, grupper, personalgrupper, arbetsledare och chefer.

”Vägen till ett bredare leende!”

är en särskild form av coaching, den är strukturerad är därmed tydlig, den är lustfylld och den lämpar sig väl både för enskilda och i grupp.