Bemanning

Behov av personal? Behöver ni/du tillfällig hjälp? Kontakta då för en diskussion.

PEM CON AB
erbjuder nu även bemanning främst inom det psykosociala arbetsfältet. Tjänsten kan omfatta allt ifrån timmar till deltid under en kortare eller längre period. Jag arbetar i ett sammanhang som kan bestå av kollegor, ansvarig arbetsledare, teamledare eller samordnare.

Om mig
Jag är systemiskt (ser till individen i sammanhanget) inriktad där jag blivit inspirerad av ett språksystemiskt tänkande. Jag arbetar också lösningsinriktat med fokus på ”Uppskattande frågor” och jag använder ett salutogent tänkande som en metamodell för arbetet. Jag är utbildad coach, Reteaming, av Ben Furman och jag har utbildat mig i konflikthantering för Tomas Jordan i Göteborg. Min erfarenhet sträcker sig över 30 år, bland annat  av psykosocialt förändringsarbete med ungdomar och deras familjer både från öppenvård och institutionsvård. Jag har haft arbetsplatser som BUP, Ungdomsboende, som konsult för olika socialförvaltningar i Skåne och det senaste året som underkonsult till Davsjövård. Under en period arbetade jag med några ungdomar placerade på SIS i Ryd. Jag har under några månader arbetat som arbetsledare för ett assistansbolag, SNOK, i Kristianstad.

Familjearbete
I arbetet som familjebehandlare träffar jag  familjerna hemma hos dem på tider som passar.  I arbetet utgår jag vanligtvis ifrån en idé om att föräldrar vill sina barns bästa och att föräldrar är de som är experter på sina barn. Jag erbjuder även jour.

Professionell kontaktperson
Arbetet som professionell kontaktperson kan innebära aktiviteter i kombination med samtal. Arbetet sker strukturerat och systematiskt utifrån en idé om föreliggande behov.  Nyfikenhet och behov grundlägger arbetets utformning. Fokus för arbetet är på självförtroende, målsättningar, självbild, självkänsla, självacceptans. koncentration, och samspelsförmåga. Självkännedomen ökar och därmed också möjligheten till att kunna påverka sin situation genom sitt agerande. Kontaktmannaskapet erbjuds till yngre, vuxna och äldre.

Annat
Jag kan, tillfälligt, arbeta som arbetsledare  eller som behandlare på institution, med ungdomar, familjer, vuxna och äldre.