Om PEM CON

INFORMATION: sidan kommer att avvecklas, mailadress ändras (gäller redan nu) infopemcon@gmail.com

och info@bokforlagetspam.se               www.bokforlagetspam.se  

PEM CON

Psykologi, Evolution, Miljö

”Jag skapar kreativitet och sprider glädje, lugn och harmoni genom att verka i företagens och organisationers processer där jag optimerar och trimmar in mjukvaran!”

PEM CON startades 1994 som en hobbyverksamhet och företaget drivs av mig Per Martinsson. Sedan 1998 arbetar jag med mitt företag på heltid. 2009 ombildades företaget till aktiebolag.PerMartinsson-2-300x218[1]

Jag som driver företaget har en utbildning som leg sjuksköterska men jag använder mig inte av min legitimation i verksamheten. Jag är systemiskt (ser till individen i sammanhanget) inriktad där jag blivit inspirerad av ett språksystemiskt tänkande. Jag arbetar också lösningsinriktat med fokus på Uppskattande frågor och jag använder ett salutogent tänkande som en metamodell för arbetet. Jag har gått en coachutbildning för Ben Furman och jag har utbildat mig i konflikthantering för Tomas Jordan i Göteborg.

Jag skaffar mig den kunskap som jag anser vara mest ändamålsenlig och framgångsrik i mina möten med människor.

Fokus för mitt arbete är alltid vardagen och jag erbjuder alltid konkreta verktyg och ibland abstrakta.

Företaget erbjuder tjänster till alla som på olika sätt vill nå en förändring. Inriktningar är mot personalgrupper, chefer, familjehem, HVB, för handledning, teambyggnad (nya eller gamla) utveckling och konflikthantering.

Jag coachar också enskilda personer och familjer till deras utveckling.

FÖR MERA INFORMATION OM UPPLÄGG kontakta Per Martinsson 070 784 93 82 eller infopemcon@gmail.com

”Det är faktiskt inte särskilt mycket som är omöjligt!”

– Jag lämnar alltid garantier på alla mina arbeten, det blir alltid förändringar när jag jobbar!

Företagets motto är: ”Mångfalden tillför mera än Enfalden!”